G.Kore Menşeli Polikarboksilat Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatıldı

G.Kore Menşeli Polikarboksilat Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatıldı

28 Kasım 2017 tarihinde Güney Kore menşeli polikarboksilat ithalatına açılan damping soruşturması önlemsiz kapatıldı.

Soruşturmaya konu ürünler 3824.40.00.00.00 GTİP’li “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar” ile 3906.90.90.00.00 GTİP'te sınıflandırılan “Diğerleri” tanımlı polikarboksilatlar (su içerisinde en fazla %70 konsantrasyonda çözelti halinde bulunan akrilik asit veya metakrilik asit ile PEG (Polietilen Glikol) türevlerinden oluşan, PEG türevleri içeriğinin polimerin ağırlıkça en az %70’ini oluşturduğu polimerlerdi.

Önlemsiz kapatma kararı yerli üretim dalının başvurusunu soruşturma süresi içerisinde geri çekmesi nedeniyle alındı ve yerli üretici Stenkim Kimyasal Mad. San. ve Tic. A.Ş.'nin başvurusu üzerine başlatılmıştı.

Bu makalenin uzunluğu 89 kelimedir.