G.Kore Menşeli Polikarboksilat İthalatına Damping Soruşturması

G.Kore Menşeli Polikarboksilat İthalatına Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı 28/11/2017 tarihinde yayımladığı 2017/30 sayılı Tebliğ ile Güney Kore menşeli polikarboksilat ithalatına damping soruşturması açtı. Soruşturma yerli üretici Stenkim Kimyasal Mad. San. ve Tic. A.Ş. 'nin başvurusu üzerine başlatıldı.

Soruşturmaya konu ürünler 3824.40.00.00.00 GTİP’li “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar” ile 3906.90.90.00.00 GTİP'te sınıflandırılan “Diğerleri” tanımlı polikarboksilatlar (su içerisinde en fazla %70 konsantrasyonda çözelti halinde bulunan akrilik asit veya metakrilik asit ile PEG (Polietilen Glikol) türevlerinden oluşan, PEG türevleri içeriğinin polimerin ağırlıkça en az %70’ini oluşturduğu polimerlerdir.

Ürünün ithalatçıları, ihracatçı/üreticilerinin 37 gün içinde gerekli soru formlarını doldurarak sürece müdahil olmaları gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 92 kelimedir.