Gözden Geçirilecek TSE Standartları

Gözden Geçirilecek TSE Standartları

Uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan standartlar revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmektedir.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan ve 2014 yılında yayımlanan Türk standardları için de bu çerçevede bir çalışma başlatılmıştır.

Söz konusu standartlardan etkilenen tüm tarafların etkin katılımını sağlamak üzere "sistematik gözden geçirme oy formu"nun her standard için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Söz konusu forma TSE'nin bu linkinden ulaşılabilmektedir.

Formun doldurulması ile beraber ilgili başvurunun linkte belirtilen e-posta adresine de ulaştırılması gerekmektedir.

Üretim ve ihraç süreçlerinde önemli bir rolü bulunan standardların ilgililere ilave maliyet doğurmaması, mevcut maliyetlerinin azaltılabilmesi için konuya hassasiyet gösterilmesi firmalarımızın lehine görülmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.