Gümrük Birliği Güncelleme Müzakereleri

Gümrük Birliği Güncelleme Müzakereleri

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakereleri 13/06/2017 tarihinde Brüksel’de başladı.

1996 yılından beri uygulanmakta olan Gümrük Birliği aradan geçen süre zarfında Türk sanayi yapısında önemli değişikliklere ve kapsamlı dönüşümlere yol açtı. Gelinen noktada hem bugüne kadar olan işleyişinde yaşanan sorunlar hem de günün gerekleri açısından söz konusu Anlaşmanın güncellemeye tabi tutulması önemli bir zorunluluk haline geldi. Bu kapsamda başlatılan müzakerelerde iki tarafın da ciddi beklenti ve talepleri söz konusu.

Türkiye özellikle Serbest Ticaret Anlaşmalarının imzalanması sürecinde muhatap ülkelerin isteksizliğine yol açan dezavantajlı durumunun giderilmesini ve AB tarafından akdedilen her STA'ya Türkiye ile Anlaşma yapılmasını zorlayacak hükümlerin konulmasını talep ediyor. Ayrıca, ekonomik olarak sonuçlarına katlandığı Ortak Tarifenin oluşturulması, GSP gibi tercihli düzenlemelerin belirlenmesi gibi konularda da karar alma süreçlerine dahil edilmeyi öne çıkarıyor. Uzun yıllardan beri her platformda gündeme getirilen karayolu geçiş kotaları ise Türkiye açısından bir diğer önemli konu özelliğini koruyor.

Avrupa Birliği ise özellikle hizmet ticareti ve kamu alımları konusunda Gümrük Birliği kapsamının genişletilmesini ve bu şekilde Türkiye pazarında daha avantajlı bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Tarım ürünlerinin de Anlaşma kapsamına alınması, tarım ve hayvancılık ürünlerinde Türkiye pazarının Avrupa Birliği'ne açılması ise bir diğer önemli konu başlığı olarak öne çıkıyor.

Gümrük Birliği ruhuna ters teknik engeller ile eş etkili vergiler ise her iki tarafın ortak olarak çözüme kavuşturmayı amaçladığı bir nitelik taşıyor.

Bu makalenin uzunluğu 212 kelimedir.