Gümrük İdarelerinde İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması

Gümrük İdarelerinde İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü 31 Mayıs 2019 tarihli yazısı ile tüm gümrük müdürlüklerini ihracat işlemlerinin hızlandırılması konusunda talimatlandırmıştır.

Söz konusu yazıda Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu amaçla, tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi talimatı verilmektedir.

İhracatçı firmalarımızın bu konuda yaşadığı olası sorunları ivedilikle Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildirmesinde fayda görülmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 71 kelimedir.