Gümrük İşlemlerinde E-Teminat Mektubu Uygulaması

Gümrük İşlemlerinde E-Teminat Mektubu Uygulaması

Ticaret Bakanlığı 19 Şubat 2019 tarihli yazısı ile teminat gerektiren gümrük işlemlerinde e-teminat mektubu uygulamasına geçildiğini ilan etmişti.

Bu düzenlemenin ardından bazı gümrük idarelerinin bankalar tarafından gümrük idarelerine muhatap kağıt usulde düzenlenen teminat mektuplarını kabul etmediği ve elektronik ortamda düzenlenmiş teminat mektupları istediği yönündeki şikayetler üzerine Bakanlık tüm gümrük idarelerine muhatap açıklayıcı bir yazı gönderdi.

Buna göre gerek altyapısı hazır olmayan, gerekse de hazır olmasına rağmen tüm şubeleriyle uygulamaya geçemeyen bankalarca düzenlenen teminat mektuplarının kâğıt usulden kabul edilmesi gerektiği tüm gümrük idarelerine bildirildi.

Bu makalenin uzunluğu 81 kelimedir.