Gümrük İşlemlerindeki Geçici Depolama Sürelerinin Uzatılması

Gümrük İşlemlerindeki Geçici Depolama Sürelerinin Uzatılması

Özellikle komşu ülkelerde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarında tedbirler alındığından eşyaların gönderilmesinde sorunlar yaşanıyor. Buna bağlı olarak eşyanın geçici depolama süresinin biteceğinden ikinci ek süre talebinde yaşanan yoğunluğa bağlı olarak süre uzatım talepleri artarak Ticaret Bakanlığı’na iletiliyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 12 Mart 2020 tarihli ve tüm Bölge Müdürlüklerine muhatap dağıtımlı yazısında bu yöndeki süre uzatım taleplerinin Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi çerçevesinde doğrudan ilgili Gümrük Müdürlüğünce sonuçlandırılması gerektiği bildirildi.

Yönetmeliğin söz konusu maddesinde mücbir sebep ve beklenmeyen haller doğal afet (yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, fırtına, kasırga v.b.), kanuni grev ve lokavt, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, devletçe konulan yasaklar, abluka veya savaş hali, terör, ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, yükümlü firmanın iflası veya şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü, yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması, yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar şeklinde tanımlanıyor.


Bu makalenin uzunluğu 140 kelimedir.