Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

21 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle Gümrük işlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı.Buna göre Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belge sahipliğinde geçerli olacak iki yeni statü tanımlandı.

Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapan, başvurusu öncesi takvim yılında en az elli işçi istihdam eden veya asgari on milyon ABD doları tutarında ihracat yapan imalatçılara YYS-I statüsü alabilecek. YYS-II statüsü içinse bu şartlar asgari bir milyon ABD doları tutarında ihracat yapmak, başvurusu öncesi takvim yılında en az otuz işçi istihdam etmek veya asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmak şeklinde uygulanacak.

İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi olabilmenin koşullarından biri YYS-I statüsü iken YYS-II statüsü ise daha az belgelendirme gereği ile kontrolüne imkan verdiğinden dış ticaret yapan firmalara önemli maliyet avantajları sağlayabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.