Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Yayımlandı

Gümrük Kanununda değişiklik yapan Kanun 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 4458 sayılı Gümrük Kanununun (Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler; Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna; Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler; Teminat; Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri; Cezalar; Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar; Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar; İtirazlar ve Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları ile ilgili maddeleri ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırım kararları ve bu kararlara yönelik itirazlar hakkında da Gümrük Kanunu'nda yer alan ceza ve itiraz hükümleri geçerli olacak.


Bu makalenin uzunluğu 105 kelimedir.