Gümrük Muafiyet Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

Gümrük Muafiyet Limitlerinde Değişiklik Yapıldı

15 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile Gümrük Kanunu’nun muafiyet hükümlerini düzenleyen bazı maddelerine ilişkin Karar’da değişiklik yapıldı.

Buna göre, yurt dışından cep telefonu getirme süresi 3 yıla çıkarıldı. Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Euro’yu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı. Bedeli gönderi başına 150 Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanındı. Kıymeti 1.500 Euro’yu geçmemek şartıyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için yüzde 8 olarak alınan maktu vergi sıfırlandı.

Ayrıca, Bakanlığın ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini artırma yetkisi beş katından on katına çıkarıldı.

Bu makalenin uzunluğu 112 kelimedir.