Gümrük Vergilerinde İndirim Sağlayan V Sayılı Liste Güncellendi

Gümrük Vergilerinde İndirim Sağlayan V Sayılı Liste Güncellendi

5 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/1292 sayılı Karar ile İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste güncellendi.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde veya ülkemizin Serbest Ticaret anlaşması yaptığı ülkelerden menşe ispat belgesi eşliğinde gelen eşyaların haricindeki ülkelerden gelen V sayılı liste kapsamında özellikleri verilen eşyaların ithal edilmesi halinde gümrük vergi oranı genel olarak sıfır olarak uygulanıyor.

Gümrük İdareleri; Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinde V sayılı liste kapsamında beyan edilen ithal eşyalarına gümrük vergisi muafiyeti uygulanması ve beyan edilen eşyanın liste içeriğindeki eşya olup olmadığı konusunda tespitlerini yaparken genellikle laboratuvar analizleri, Sanayi ve Ticaret Odalarının eksper görüşleri gibi değerlendirmeleri esas alıyor. Bu şekilde başlangıçta alınan tahlil raporları veya diğer analizler sonraki ithalat işlemleri için emsal olarak kullanılabiliyor. Böylelikle gümrük vergisine tabi ancak V sayılı listede belirtilen özelliklere uygun eşyalar gümrük vergisi ödemeden ithal edilmekte ve üretimde rekabet avantajı elde edilebiliyor.

Listenin güncellenmiş son haline
bu linkten ulaşılabilir.

Bu makalenin uzunluğu 149 kelimedir.