Gümrük Vergisinde İndirim Sağlayan V Sayılı Liste Güncellendi

Gümrük Vergisinde İndirim Sağlayan V Sayılı Liste Güncellendi

30 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kararla İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere güncellendi. Buna göre söz konusu listeye Ek-1 olarak belirtilen ürünler eklenirken, Ek-2’de sıralanan ürünlerse bu listeden çıkarıldı.

Avrupa Birliği üye ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde veya ülkemizin Serbest Ticaret anlaşması yaptığı ülkelerden menşe ispat belgesi eşliğinde gelen eşyaların haricindeki ülkelerden gelen V sayılı liste kapsamında özellikleri belirtilen eşyanın ithal edilmesi halinde gümrük vergi oranı genel olarak yüzde 0 olarak uygulanıyor. Bu düzenleme ile özellikle AB gümrük bölgesi içinde üretimi olmayan ürünlerin temini kolaylaştırılarak rekabet avantajı elde edilmesi hedefleniyor.

Gümrük İdareleri; serbest dolaşıma giriş işlemlerinde V sayılı liste kapsamında beyan edilen ithal eşyalarına gümrük vergisi muafiyeti uygulanması ve liste içeriğindeki eşya olup olmadığı konusunda tespitlerini yaparken genellikle gümrük laboratuvarları başta olmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinden, Sanayi ve Ticaret Odalarından görüş alarak işlem yapma yoluna gidiyor.

Bu kapsamda alınan rapor veya değerlendirmeler müteakip ithalat işlemlerinde emsal olarak kullanılabiliyor. Sanayicilerimizin bu imkanı kullanma yoluna gitmelerinde maliyet avantajı açısından önemli imkanlar olduğu değerlendiriliyor. 


Bu makalenin uzunluğu 168 kelimedir.