Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Ürünlerde Türkçe Etiket Zorunluluğu

Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Ürünlerde Türkçe Etiket Zorunluluğu

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre tüketicinin kullanımına sunulan ürünlerin etiketlenmesinin Türkçe olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu zorunluluğun gümrüksüz satış mağazalarında tüketicilere sunulan ürünler açısından geçerli olup olmadığı konusunda birçok tereddüttün Bakanlıklarına iletildiği belirtilerek konu Ticaret Bakanlığı tarafından açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre 6502 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde, ithalata ilişkin herhangi bir tanım veya bir düzenleme bulunmadığı, giriş gümrüksüz satış mağazalarında satılan ürünlerin ithalat prosedürlerine tabi tutulmadığı, çıkış gümrüksüz satış mağazasında satılan ürünlerin ise yurt içine giriş yapmadığı hususlarına dikkat çekilmektedir.

Bu itibarla, giriş ve çıkış gümrüksüz satış mağazalarında satılan ürünlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen hususlarla bağlı olmayacağı ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu zorunluluğunun bulunmadığı ilgili Bakanlıkça bildirilmektedir.


Bu makalenin uzunluğu 117 kelimedir.