Güneş Gözlüğü İthalat Denetiminde Uygulama Değişikliği

Güneş Gözlüğü İthalat Denetiminde Uygulama Değişikliği

Bilindiği gibi güneş gözlükleri ithalat aşamasında belge ve işaret yeterliliği yönünden denetleniyor ve bazı ürün gruplarında yurtiçinde imkan olması halinde denetimlere laboratuvar testi de ilave edilebiliyor.

Ticaret Bakanlığı 9 Eylül 2020 tarihli yazısında 9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP`lerde sınıflandırılan gözlüklerin teste tabi olacağını ve ancak testi geçen ürünlerin ithaline izin verileceğini açıklamıştı.

Sektör tarafından Bakanlığa iletilen şikayetler sonrasında uygulamada bir takım değişiklikler yapılmasına karar verildiği yine Bakanlığın 19 Ekim 2020 tarihli yazısı ile ilgili taraflara bildirildi.

Buna göre, yukarıda belirtilen GTİP'lerde sınıflandırılan güneş gözlüklerinden metal çerçeveli olanlardan 3 asil 3 şahit, plastik ve polimer yapılı çerçeveli gözlüklerden ise 2 asil ve 2 şahit numune alınacak. Bu numunelerden test sonucu olumlu olan marka ve model güneş gözlüğünün denetim sonucu TAREKS'de ilan edilecek ve 45 gün süre ile söz konusu marka ve modeller tekrar teste tabi tutulmayacak.

Test sürecinin TAREKS'e aktarımı, sistemde ilan edilmeleri ve testi olumlu sonuçlanan ürünlerin 45 gün süre ile teste yönlendirilmemeleri sistem aracılığıyla otomatik gerçekleştirilecek.Bu makalenin uzunluğu 151 kelimedir.