Güneş Panelleri Gözetim Uygulamasında Değişiklik

Güneş Panelleri Gözetim Uygulamasında Değişiklik

2017/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 12/05/2017 tarihinden beri 8541.40.90.00.14 GTİP'te sınıflandırılan Fotovoltaik (solar) modül ve panellerin 300 ABD Doları/m² tutarından daha düşük kıymetle ithalatı gözetim uygulamasına tabi tutulmuştur.

Ekonomi Bakanlığı 15.09.2017 tarihi itibariyle söz konusu uygulamada değişikliğe giderek, tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvuruları için 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlemeye başlamıştır.

Bu makalenin uzunluğu 57 kelimedir.