Güney Afrika Civata İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Güney Afrika Civata İthalatına Korunma Önlemleri Soruşturması Başlattı

Güney Afrika Cumhuriyeti,  Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) yaptığı 21 Mayıs 2020 tarihli bildirimle demir-çelikten mamul altıgen başlıklı civata ithalatına yönelik bir Korunma Önlemleri Soruşturması başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, Güney Afrika Ticaret Önlemleri Birimi tarafından yürütülecek.

İlgili taraf olarak kabul edilmek isteyen tüm tarafların soruşturmanın açılış tarihi olarak duyurulan 15 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde 20 gün içinde Soruşturmaya müdahil olma iradelerini bildirmeleri ve soru formu talep etmeleri gerekiyor. Tarafların talebi üzerine kamu dinleme toplantısı da tertip edilebilecek.

Bilindiği üzere korunma önlemleri soruşturmaları damping soruşturmalarının aksine firma bazında yürütülmüyor ve DTÖ üyesi bir ülke ciddi zarar veya zarar tehdidi gibi durumlarda üreticilerini ithalatın yıkıcı etkisinden korumak için geçici nitelikli korunma önlemi alabiliyor.


Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.