Güney Kore Menşeli Dioktil Tereftalat İthalatına Yönelik ÖEK Soruşturması Tamamlandı

Güney Kore Menşeli Dioktil Tereftalat İthalatına Yönelik ÖEK Soruşturması Tamamlandı

19 Mart 2019 tarihinde Güney Kore menşeli/çıkışlı dioktil tereftalat için açılan Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması tamamlandı.

Soruşturma, dioktil tereftalat ithalatında Güney Kore’ye karşı alınan mevcut dampinge karşı önlemin bir başka tarifeden ithalat yapılarak etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılmıştı. 3812.20.90.00.00 GTİP’te sınıflandırılan bileşiklerin bu amaçla kullanıldığı ve bu tarife saptırmasının mevcut önlemi etkisiz kılma amacı güttüğü sonucuna varan Soruşturmanın sonuçları 9 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edildi.

Buna göre, Güney Kore menşeli ve 2917.39.95.90.13 GTİP’li dioktil tereftalat ithalatından alınan dampinge karşı önlem bundan böyle 3812.20.90.00.00 GTİP’te sınıflandırılan ve dioktil tereftalat içeren bileşikler için de uygulanacak.

Orijinal önlemde olduğu gibi bugünkü önlem de LG Chem Ltd. adlı firma için yüzde 7.99; diğer tüm Koreli firmalar içinse yüzde 12.57 olarak uygulanacak. Soruşturma süresince teminata bağlanan bedeller ise gümrük idarelerince bugün itibariyle hazineye irat kaydedilecek.


Bu makalenin uzunluğu 129 kelimedir.