Güney Kore Menşeli Ürünlerde Sonradan Kontrol Yapılmaması

Güney Kore Menşeli Ürünlerde Sonradan Kontrol Yapılmaması

Bilindiği gibi Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2019/6 nolu  Genelgesi ile ihracatçı firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan veya üçüncü ülkedeki firmaya yönelik hazırlanan geçerli menşe beyanları ile serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde mevcut olmayan ve Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Çerçevesinde sonradan hazırlanan menşe beyanlarının gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekiyor.

Genelgede belirtilen durumlar için öncelikle ihracatçı firmadan geçerli menşe beyanı talep edilmesi, ardından söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde sonradan kontrolünün Bölge Müdürlüklerince yapılması gerekiyor.

Son dönemlerde özellikle sonradan kontrol taleplerinin çok ciddi şekilde artması ve uygulama kapsamı dışındaki işlemler için de bu yola başvurulması üzerine Ticaret Bakanlığı uygulamayı açıklığa kavuşturmak için tüm gümrük idarelerine dağıtımlı 28 Nisan 2020 tarihli bir yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda Güney Kore STA’sı kapsamında Genelge dışında kalan menşe belgelerinde makul başkaca bir şüphe olmadıkça sonradan kontrol yapılmaması istendi. Ayrıca, STA çerçevesinde yapılacak ithalat işlemlerinde menşe beyanlarının uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının gümrük idarelerince ithalat esnasında kontrol edilmesi talimatlandırıldı.


Bu makalenin uzunluğu 156 kelimedir.