Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) da Karar kapsamına alındı.

Bu düzenleme neticesinde LPG ve ham petrol ve akaryakıt ürünleri ile 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın Türkiye’den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine bazı istisnalar haricinde izin verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı özel ve zorunlu durumları sonuçlandırma konusunda yetkili olacak.


Bu makalenin uzunluğu 89 kelimedir.