Hindistan Çin’e Damping Soruşturmalarında Piyasa Ekonomisi Statüsü Vermeyecek

Hindistan Çin’e Damping Soruşturmalarında Piyasa Ekonomisi Statüsü Vermeyecek

Hindistan 15 Haziran 2020 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda damping soruşturmalarında Çin’e piyasa ekonomisi statüsü vermeyeceğini ilan etti. Bu karar sonuncunda yürütülen damping soruşturmalarında Çinli firmalara yönelik daha yüksek oranlarda önlem alınmasına devam edilebilecek.

Çin Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) 2001 yılı Aralık ayında katılmasına ve Katılım Anlaşmasında 15 yıllık süreç sonunda kısıtlamaların kaldırılması hükmüne karşın birçok DTÖ üyesi tarafından ticaret politikası savunma araçları uygulamalarında halen piyasa ekonomisi olarak kabul edilmiyor.

Ticaret düzenlemelerinde kısmen veya tamamen tekel (monopoly) şartlarının devam etmesi, iç piyasa fiyatları üzerinde kamu kısıtlamaları ve belirlemelerinin sürmesi Çin ekonomisinin piyasa ekonomisi kabul edilmemesinin temel argümanlarını oluşturuyor. Bu açıdan AB ve ABD’de Çin ekonomisini piyasa ekonomisi olarak kabul etmemeye devam ediyor.

Hindistan 2019 yılında 18 antidamping soruşturması başlatırken bu soruşturmaların neredeyse tamamı Çin aleyhine açıldı. Buna rağmen Çin hala Hindistan’ın en büyük ticari partneri konumunda bulunuyor ve Hint ekonomisinin ihtiyaç duyduğu hammadde ve ara mamullerin büyük kısmı Çin’den sağlanıyor. 

Kaynak: LiveMint


Bu makalenin uzunluğu 147 kelimedir.