Hindistan Türkiye'nin İGV uygulamalarını yakın takibe aldı

Hindistan Türkiye'nin İGV uygulamalarını yakın takibe aldı

Hindistan başta tekstil sektörü olmak üzere Türkiye'nin ilave gümrük vergisi uygulamalarını yakın takibe aldı. Söz konusu vergiyi özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde inceleyerek olası ihlal durumları tespit etmeye çalışan Hindistan, bu şekilde şikayetçi olduğu yüksek vergi oranlarını DTÖ'ye taşımak istiyor.

Önlem öncesinde %8-12 düzeyindeki vergilerin %28-42 aralığına yükseltilmiş olması Hindistan tekstil sektörünün Türk pazarında ciddi bir rekabet kaybı yaşamasına sebep olmuştu.

Hint tarafı 2011 yılında bir korunma önlemi soruşturması ile konulan önlemin hem alınış şeklinde hem de uygulama biçiminde Korunma Önlemleri Anlaşması çerçevesinde önemli ihlallerin olduğu kanaatini taşıyor. Türkiye uygulamalarının korunma önlemleri anlaşmasının gerektirdiği ülkeler arasında ayrım yapmadan ve aynı biçimde uygulama şartına aykırı olduğu; Türkiye'nin farklı ülkelere farklı İGV oranları belirlediği; STA yaptığı ülkeleri İGV'den muaf tutması gibi konular Hint tarafının en önemli argümanlarını oluşturuyor.

Konu, DTÖ'ye taşınmadan iki ülke arasında konsültasyona konu olması bekleniyor.

Bu makalenin uzunluğu 135 kelimedir.