Hindistan'dan AB ve Vietnam Menşeli Naylon İpliklere Damping Önlemi

Hindistan'dan AB ve Vietnam Menşeli Naylon İpliklere Damping Önlemi

Yürüttüğü damping soruşturmasında, Hindistan Anti-Damping ve Eş Etkili Vergiler Genel Müdürlüğü (DGAD) AB ve Vietnam menşeli naylon ipliklerde dampinge karşı kesin önlem alınması gerektiği sonucuna vardı.

Önlem kararı almakta yetkili makam olan Hindistan Maliye Bakanlığı'na sunulan nihai bildirim raporunda, adı geçen ülkelerden yapılan ithalatta damping tespit edildiği ve ton başına 128,06 ila 719,44 $ arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemin alınması gerektiği belirtildi.

Raporda, AB ve Vietnam'dan yapılan ithalatın soruşturma döneminde (Ekim 2015- Mart 2017) 13.799 tona yükseldiği ve damping tespit edilen ithalatın yerli üretimin zararına neden olduğu hususlarına yer verildi.

Damping soruşturması JCT Ltd, Gujarat Polyfilms Pvt Ltd ve AYM Syntex adlı yerli üreticilerin şikayetleri üzerine başlatılmıştı.

Bu makalenin uzunluğu 107 kelimedir.