Hırvatistan Menşeli Bebek Maması İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

Hırvatistan Menşeli Bebek Maması İthalatına Damping Soruşturması Açıldı

14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle Hero Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Hırvatistan menşeli bebek maması ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması açıldı. Soruşturma, 1901.10.00.19.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “tahıllı kaşık maması” adlı ürünleri kapsıyor.

Yapılan ön değerlendirmede Hırvatistan menşeli şikâyet konusu ürün ithalatının 2017-2019 döneminde yükseldiği, bu dönemde Hırvatistan menşeli ithalatın pazar payının arttığı ve bu durumun yerli üretim dalının fiyatlarını baskıladığı tespit edildiğinden yerli üreticinin başvurusu uygun görülerek soruşturma açılmasına karar verildi.

İlgili tüm tarafların işbirliğine gelmiş kabul edilmesi için 37 gün içinde soru formlarını doldurarak sürece müdahil olması gerekiyor.


Bu makalenin uzunluğu 99 kelimedir.