Hızlı Kargo Yoluyla Numune Gönderiminde Gümrük İşlemleri

Hızlı Kargo Yoluyla Numune Gönderiminde Gümrük İşlemleri

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla sevkedilen ticari mahiyetteki ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük vergisi muafiyet sınırı ile ilgili son düzenlemeler nedeniyle özellikle ihracatçılarımız büyük sorunlar yaşamaktadır.

Bu sorunların azaltılabilmesi için önde gelen hızlı kargo operatörleri bir toplantı düzenleyerek hem yeni düzenlemeler sonrası işleyişi hem de özellikle ihracat işlemlerinde firmaların dikkat etmesi gereken hususları görüşmüştür.

Ticari değeri 22 Euro’ya kadar olan eşyanın, vergileri operatör tarafından ödenerek ETGB kapsamında gümrükleme işleminin yapıldığından bu tür ürünlerde büyük bir sorun yaşamadığı ifade edilmiştir. Ancak, eşya beraberindeki bilgi ve belgelerden ETGB kapsamına girip girmediği anlaşılamayan eşyanın sorunlu alanın temelini oluşturduğu; bu açıdan eşyaya ilişkin belgelendirme süreçlerine firmalar tarafından azami hassasiyet göstermesi gerektiği belirtilmiştir.

Numune niteliğindeki eşyanın ETGB kapsamına alınması için fatura ve/veya etiketinde “Sample” (numune) yazmasının yeterli olmadığı, ithalat faturası ve etikette mutlak suretle ürünün cinsini belirten ibareye yer verilmiş olması şartı bulunmaktadır.

Bu açıdan firmalarımızın hızlı kargo yoluyla ithalat ve ihracatta bekleme ve maliyetlerinin asgari seviyeye indirilebilmesi için özellikle numune ithalatında yalnızca “Sample” ibaresi yerine, fatura başta olmak üzere diğer tüm belgelerde eşyanın türünü belirtir ibareye mutlak suretle yer vermesi büyük önem taşımaktadır.


Bu makalenin uzunluğu 176 kelimedir.