İGV’ye Tabi Ürünlerin Antrepoya Konulması Halinde Alınacak Teminat Oranları Belirlendi

İGV’ye Tabi Ürünlerin Antrepoya Konulması Halinde Alınacak Teminat Oranları Belirlendi

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda değişik Kararlarla birçok ürüne uygulanmakta olan ilave gümrük vergileri (İGV) 30 Eylül 2020 tarihine kadar artırılmıştı.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gümrük işlemlerinde verilecek izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorun ve tereddütleri giderme ve antrepo işletme izni verilenlerden alınacak teminat tutarlarını belirlemeye Ticaret Bakanı yetkili bulunuyor.

Bu yetki kapsamında Ticaret Bakanlığı 22 Nisan 2020 tarihli Bakanlık Onayı ile ilave gümrük vergisine tabi bazı ürünlere antrepoya konulmaları halinde uygulanacak teminat tutarlarını belirledi.

Buna göre 21 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2429 ve 2430 sayılı Kararlarda belirlenen ürünlerin antrepolara konulması durumunda 30 Eylül 2020 tarihine kadar bu ürünler için serbest dolaşıma girmeleri halinde alınacak gümrük vergilerinin yüzde 25‘i olarak uygulanacak.


Bu makalenin uzunluğu 130 kelimedir.