İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu

4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre ihracat işlemleri bedellerinin yurda getirilmesi zorunluluğu getirildi.

Buna göre Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin ödemeyi müteakip en geç 180 gün içinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi gerekiyor. Ayrıca, söz konusu bedellerin en az %80’inin de Türkiye'deki bir bankaya satılması şartı bulunuyor.

Peşin döviz karşılığında yapılan ihracatta ise ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu olacak ancak Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında yapılan işlemlerde ek süreler dahil belge sürelerine itibar edilecek.

Söz konusu Tebliğ geçici bir nitelik taşıyor ve 6 ay içinde yürürlükten kalkması öngörülüyor. Dolayısıyla yeni uygulamanın konjonktür gereklilikleri yüzünden, 2008 yılına kadar uygulanmakta olan sistemin geçici olarak yeniden devreye alınması olduğu değerlendiriliyor.

Bu makalenin uzunluğu 121 kelimedir.