İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Banka Ödeme Yükümlülüğü Seçeneği Kaldırıldı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde Banka Ödeme Yükümlülüğü Seçeneği Kaldırıldı

Bilindiği gibi, kambiyo mevzuatında 4 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin 180 günü aşmamak üzere yurda getirilmesi ve en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti.

31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğle ise ihracat bedellerinin Türk Lirasına çevrilme zorunluluğu kaldırılmıştı. Aynı Tebliğle ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) de eklenmişti.

28 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğle ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme yöntemlerinden biri olan BPO uygulamadan kaldırıldı.

Yapılan bu değişiklik sonrası ihraç bedellerinin yurda getirilmesinde kullanılacak ödeme şekilleri Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Kabul Kredili Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme ve Peşin Ödeme şeklinde sıralanmış oldu. 


Bu makalenin uzunluğu 132 kelimedir.