İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğin Süresi Uzatıldı

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Tebliğin Süresi Uzatıldı

3 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile ihraç bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunun süresi 6 ay daha uzatıldı.

Kambiyo mevzuatında 4 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin 180 günü aşmamak üzere yurda getirilmesi ve en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti.

Söz konusu zorunluluk Akreditifli Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Kabul Kredili Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme, Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme ve Peşin Ödeme şeklindeki tüm ödeme işlemlerini kapsıyor.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de yapılan son değişiklikle ihracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğunun süresi 4 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.