İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının 25 Mart 2019 tarihli yazısına istinaden Merkez Bankası İhracat Genelgesinde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre; hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakıldı.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde daha önce yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en geç 180 gün içinde ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi zorunluluğu getirilmişti. Yapılan bu düzenleme önce 6 ay için geçerli kılınmış ancak daha sonra 3 Mart 2019 tarihinde 6 ay süreyle uzatılmıştı.

Bu makalenin uzunluğu 123 kelimedir.