İhracat Beyannamelerine Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları

İhracat Beyannamelerine Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları

2017 yılında düzenlenen Müfettiş Raporlarına istinaden ihracat beyannamelerinin 24 nolu kutucuğunun yanlış doldurulduğu ve bu şekilde doldurulan tüm beyannamelere usulsüzlük cezaları kesilmesi gerektiği yolundaki değerlendirme dış ticaret sektöründe önemli bir gündem teşkil etmeye devam ediyor.

Son olarak Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği konuyu ortak bir metinle Cumhurbaşkanlığına intikal ettirdi.

2017 yılı sonrasında düzenlen Müfettiş Raporlarında ihracat beyannamelerinin ticaret sözleşmelerinin türünü düzenleyen ve doldurulması ihtiyari olan 24 nolu kutucuğunun 2014/1 sayılı Genelgeye aykırı olarak doldurulmasının bir usulsüzlük olduğu ve Gümrük Kanununun 241/1. fıkrası gereğince cezalandırılması gerektiği sonucuna varılmıştı.

Konunun geçmişe dayanması ve milyonlarca beyannameyi etkilemesi sorunun boyutlarını çok daha büyütüyor.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2014 yılında Bakanlık Merkez Teşkilatınca kendilerine verilen görüş çerçevesinde işlem yaptıklarını, söz konusu kutucuğun doldurulmasının ihtiyari olduğunu, devletin herhangi bir vergi kaybına sebebiyet verecek durumun söz konusu olmadığını, milyonlarca ihracatçının karşı karşıya kaldığı büyük cezalarla ihracat şevklerinin kaybettirildiğini savunuyor.

Bu makalenin uzunluğu 141 kelimedir.