İhracatçı Beyanında Damga Vergisi Uygulaması

İhracatçı Beyanında Damga Vergisi Uygulaması

Bilindiği gibi ilave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edildiğinde ilave gümrük vergisi alınmamaktadır.

Gümrük İdarelerine ulaşan bir takım başvurulardan “İhracatçı Beyanı” nın 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddütler yaşandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu tereddütlerin giderilmesi için Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden tüm gümrük idarelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde bir talimat yazısı gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda İhracatçı Beyanı” nın, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliği taşıması nedeniyle damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.