İhracatçı Birlikleri Kayıt Onayları Tek Pencere Sistemine Entegre Ediliyor

İhracatçı Birlikleri Kayıt Onayları Tek Pencere Sistemine Entegre Ediliyor

Bilindiği gibi ihracat mevzuatı çerçevesinde ihracat işlemlerinde üye olunan İhracatçı Birliğinin kaydı aranmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir bildirimde, ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay numaralarının Tek Pencere Sistemi'ne alınmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve uygulamanın 20 Haziran 2021 tarihinden itibaren gerçek ortamda devreye alınacağı bildirildi.

Bakanlık, ihracat işlemlerinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi için 20 Haziran 2021 tarihi itibariyle birlik onay kodu uygulaması ile birlikte Tek Pencere Sistemi uygulamasının eşanlı olarak uygulanacağını açıkladı. Başvurular beyanname tescili öncesinde E-Devlet kapısı üzerinden Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan e-Birlik uygulaması kullanılarak yapılabilecek ve belirtilen tarihten itibaren İhracatçı Birliklerince hem birlik onay kodu numarası hem de 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesi 23 haneli olarak yükümlülere verilecek.

Eşanlı uygulamanın seyri takip edilerek Tek Pencere Sistemi üzerinden alınan onay kodlarının sorunsuz çalıştığının tespiti halinde yayımlanacak uygulama genelgesi uyarınca ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik onay kodlarının kullanımı sona erdirilerek tüm işlemler Tek Pencere Sistemi'nde oluşturulan 1086 kodlu "TPS-Birlik Onay Kodu"na ait 23 haneli TPS ID Numaralarının beyan edilmesi şeklindeki Tek Pencere Sistemi uygulaması üzerinden yapılacak.

Diğer taraftan, sadece eşanlı uygulama sürecinde, birlik onay koduna tabi ihracat beyannamelerinde 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu belgesi BİLGE Sistemi tarafından referans amaçlı olarak sunulacak ve uygulama Genelgesi yayımlanma tarihine kadar 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu beyan edilmeksizin de işlem yapılabilmesi mümkün olacak. Uygulama Genelgesi'nin yayımlanma tarihinden sonra ise halen uygulanan birlik onay kodunun zorunlu olduğu durumlar, 1086 kodlu TPS-Birlik Onay Kodu için de geçerli olacak.


Bu makalenin uzunluğu 240 kelimedir.