İhracatçı ve Sanayicilere BSMV’den Muafiyet

İhracatçı ve Sanayicilere BSMV’den Muafiyet

Bilindiği gibi Kambiyo mevzuatında 4 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin 180 günü aşmamak üzere yurda getirilmesi ve en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunluluğu getirilmişti.

Bu düzenlemenin süresi 3 Mart 2019 tarihli Tebliğ ile altı ay daha uzatılmış ve 14 Mayıs 2019 tarihli Kararname ile de kambiyo işlemlerine binde bir oranında vergi (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi-BSMV) getirilmişti.

Bu düzenlemeye ihracatçı ve sanayiciler açısından muafiyet tanıyan Kararname 17 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre “İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları” ile “sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışlarında" BSMV tahsil edilmeyecek.

Bu makalenin uzunluğu 105 kelimedir.