İhracatta Ahşap Ambalaj Malzemeleri Kullanımıyla İlgili Çok Önemli Uyarı

İhracatta Ahşap Ambalaj Malzemeleri Kullanımıyla İlgili Çok Önemli Uyarı

Bilindiği gibi Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl işleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesi ile ilgili yapılan düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Bu tarihten itibaren izin belgeli işletmede, ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemesine ait ısıl işlem çıktılarında; ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası bulunması zorunlu olacaktır.

Bu bilgilerden birinin dahi eksik olması durumunda ahşap ambalaj malzemelerinin izin belgeli işletmelerce satışı, tedarikçilerce ticaretinin yapılması, ihracatçılarca da kullanılması yasaklanacaktır.

İhracatçıların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde kullanacakları ahşap ambalaj malzemelerini öncelikli olarak bu hususlara uygunluğunu kontrol ederek satın almaları, satın aldıkları ürünlerde ısıl işlem çıktılarını kontrol ederek özellikle tarihine dikkat etmeleri, yeni ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılmış ürünleri tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ruhsatlandırdığı izin belgeli işletmelerden aktif olarak faaliyetine devam edenleri günlük olarak güncellenen internet sitesinden duyurmaktadır. İhracatçılarımızın ahşap ambalaj malzemesi alımlarında bu adresten gerekli kontrolleri yaparak muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçebilecektir.


Bu makalenin uzunluğu 152 kelimedir.