İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde Değişiklik

Ülkemizden gerçekleştirilen ihracatta bazı ürün gruplarının ihracı ekonomik, güvenlik, ülke ihtiyacı gibi bazı nedenlerle kayda tabi bulunmaktadır.

İhracı kayda bağlı mallar, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğlerle belirlenerek ilan edilmekte ve bu malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekmektedir.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onay tarihinden itibaren uzatılmamak üzere otuz gün olarak belirlenmiştir.

1 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile mısır, arpa ve buğday kırıkları da kayıt zorunluluğu kapsamına alınmıştır.

Bu makalenin uzunluğu 85 kelimedir.