İhtisas Serbest Bölgeleri Modeli Hayata Geçiriliyor

İhtisas Serbest Bölgeleri Modeli Hayata Geçiriliyor

Ar-Ge ve teknoloji içeriği yoğun, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretimi ve ihracatını artırmayı amaçlayan "İhtisas Serbest Bölgesi" modeli hayata geçiriliyor.

9 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kararla Ar-Ge yoğun, yüksek teknoloji ve katma değerli ihracat hedeflerine katkı sağlayacak firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sağlanacak.

Bu bölgeleri kuracak olan işletici şirketlere de yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla azami 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek.

İhtisas serbest bölgelerinde sağlanacak teşvik ve desteklerin ülkemizin genç ve nitelikli iş gücü, uygun altyapı ve lojistik avantajları ile birlikte uluslararası yatırımcıları çekmede önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Bürokrasinin azaltıldığı, tek durak hizmet sunumu imkanları ile donatılacak ihtisas serbest bölgelerinde ilk olarak bilişim sektörü hedef sektör olarak belirlendi ve bu amaçla İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi kuruldu.


Bu makalenin uzunluğu 139 kelimedir.