Impertex Kumaş İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

Impertex Kumaş İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

11 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile yalnızca impertex kumaş ithalatında kullanılmak üzere 5 milyon metrekare tutarında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.

İlan edilen ürün 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 GTİP'lerde sınıflandırılan ve impertex kumaş olarak adlandırılan eşyayı kapsayacak.

Tarife Kontenjanından faydalanmak isteyenlerin söz konusu eşyayı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayici olduklarını tevsik etmesi ve gerekli ithal lisansı için 31/12/2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına başvurması gerekiyor.

Belirlenen kontenjanın dağıtım usulleri Bakanlık tarafından aynı günkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir Tebliğle duyuruldu.Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler kapasite raporunda belirtilen tüketim miktarını aşmamak kaydıyla karşılanacak.

Bu makalenin uzunluğu 109 kelimedir.