Impertex Kumaş İthalatında Kullanılmak İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

Impertex Kumaş İthalatında Kullanılmak İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

19 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile yalnızca impertex kumaş ithalatında kullanılmak üzere 30 milyon metrekare tutarında sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı açılmasına karar verildi.

İlan edilen ürün 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00 ve 5903.90.99.90.00 GTİP'lerde sınıflandırılan ve impertex kumaş olarak adlandırılan eşyayı kapsayacak. Tarife Kontenjanından faydalanmak isteyenlerin söz konusu eşyayı üretimlerinde girdi olarak kullanan sanayici olduklarını tevsik etmesi ve gerekli ithal lisansı için 31/12/2019 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına başvurması gerekiyor.

Belirlenen kontenjanın dağıtım usulleri Bakanlık tarafından daha sonra yayımlanacak bir Tebliğle ayrıca duyurulacak.


Bu makalenin uzunluğu 81 kelimedir.