İngiltere Çin Menşeli Elektrikli Bisiklet Yeni İhracatçı Soruşturmasını Tamamladı

İngiltere Çin Menşeli Elektrikli Bisiklet Yeni İhracatçı Soruşturmasını Tamamladı

Birleşik Krallık Ticaret Önlemleri Kurumu (TRA) Çin menşeli elektrikli bisiklet ithalatı için 2 Çinli üreticiye yönelik yürüttüğü yeni ihracatçı soruşturmasının sonuçlarını 19 Ağustos 2022 tarihinde açıkladı ve rapor ilgili tarafların görüşüne açıldı.

TRA’nın bulgularına göre söz konusu üç üretici de Çin’e karşı alınan anti-damping önleminden sonra piyasaya girdi ve bu üreticilere yeni üretici statüsü verilmesi önerildi. Nihai bildirimin kesinleşmesi halinde bu iki üreticiye halen tabi oldukları yüzde 62,1’lik oran yerine, örnekleme tabi tutulmamış ve işbirliği yapan Çinli ihracatçılara uygulanan yüzde 16,2'lik bir anti-damping önlemi uygulanacak.

İngiltere e-bisiklet pazarı, 2020'de 280 milyon £’lik bir hacme ulaşırken bu hacmin 2024 yılına kadar üç katına çıkması bekleniyor. Tarife oranındaki değişiklik, bu yeni ihracatçıların İngiltere'ye ihracat yapmasını mümkün kılarak büyüyen pazardaki talebi karşılamaya yardımcı olacak ve tüketicilere daha geniş seçenekler sunacak. 

Kaynak: Gov.UK

Bu makalenin uzunluğu 126 kelimedir.