İnşaat çeliğinde vergi indirimi

İnşaat çeliğinde vergi indirimi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karar kapsamında inşaat çeliğinde vergi oranları Güney Kore için yüzde 5,6'ya, Malezya, AB üyesi ülkeler ve Serbest Ticaret Anlaşması yapılan bazı ülkeler dışındakiler için ise yüzde 10'a düşürüldü.

Söz konusu indirim çelik üreticileri tarafından üretimi olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle eleştirilirken, müteahhitler tarafından olumlu karşılandı.

Türk üreticiler ABD'nin Türk ürünlerine yönelik uyguladığı anti-damping ve telafi edici vergi davaları, Mısır'ın anti-damping uygulamaları, komşu ülkelerdeki siyasi karışıklıklar ve Çin'in aşırı kapasite ile üretimi gibi etkenlerin yanı sıra iç pazardaki bu vergi indirimi ile birlikte ilave bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

Bu makalenin uzunluğu 88 kelimedir.