İplik İthalatı Damping Soruşturması

İplik İthalatı Damping Soruşturması

23 Kasım 2017 tarihinde Hindistan ve Tayvan menşeli iplik için başlatılan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) tamamlandı.

5402.33 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik başlatılan Soruşturmanın sonuçları 8 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre söz konusu ülkelerden yapılan ithalatta halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

Önlemler Hindistan için yüzde 6.8 ila yüzde 20.3 arasında; Tayvan için ise yüzde 9.9 ila yüzde 28.6 arasında değişen oranlarda uygulanmaya devam edilecek.

Vergi oranları işbirliğine gelen firmalar için firma bazında hesaplanan damping marjına göre belirlenirken, oranların uygulanmasında eşyanın CIF değeri esas alınacak.

Bu makalenin uzunluğu 94 kelimedir.