İplik İthalatı Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Tamamlandı

İplik İthalatı Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması Tamamlandı

29 Aralık 2017 tarihinde Bangladeş ve Nepal menşeli iplik ithalatı için açılan önlemlerin etkisiz kılınması (ÖEK) soruşturması tamamlandı.

Soruşturma, 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler”i kapsıyordu.

Soruşturma sonucunda Bangladeş’te yerleşik Simtex Industries Limited firmasının soruşturma konusu eşya üretimine ilişkin kurulu kapasitesinin bulunmadığı ve fiili olarak soruşturma konusu eşya üretimi yapmadığı, aralarında ÇHC’nin de bulunduğu ülkelerden iplik ithal ederek boyama işlemi yaptığı anlaşılmıştır. Nepal'deki üretim açısından ise mevcut damping önlemini etkisiz kılacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Bu itibarla, Soruşturmanın Nepal açısından önlemsiz kapatılmasına, Bangladeş için ise bir firma hariç (Well Mart Ltd Textile Unit) kilogram başına 0.8 ABD Doları dampinge karşı önlem alınmasına karar verilmiştir.

Bu makalenin uzunluğu 115 kelimedir.