Irak ile Ürdün Arasında Sınır Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Irak ile Ürdün Arasında Sınır Sanayi Bölgesi Kuruluyor

Irakla Ürdün arasında ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve sınır bölgesinde kurulması planlanan sanayi bölgesinin 50 bin ilave istihdam yaratması bekleniyor.

Özel sektör inisiyatifi olarak öngörülen sanayi bölgesinin, sağlanacak vergi muafiyetleriyle iki ülkenin birbirine ihracatını artırması ve ekonomilerin tamamlayıcılık ilişkisini derinleştirmesi hedefleniyor.

İki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve taşımacılık alanlarındaki ilişkileri artırmak üzere geçtiğimiz Kasım ayında birçok Anlaşma imzalanmıştı. Söz konusu sınır sanayi bölgesi de bu anlaşmalara dayalı olarak hayata geçirilecek.

Ayrıca, kısa dönemde Basra'dan Akabe'ye uzanacak bir boru hattının inşası ile Bağdat-Amman otoyolunun rehabilitasyonu da gündemdeki diğer projeler arasında yer alıyor.

Irak'ın savaşta bulunduğu yıllar boyunca Ürdün'e göç eden çok sayıda vatandaşının bulunması, bu kişilerin Ürdün ekonomik yaşamında müteşebbis olarak paylarını artırmış olması da iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi bakımından önemli bir faktör olarak görülüyor.

Türkiye ile olan Serbest Ticaret Anlaşmasını iptal ettikten sonra, iş aleminden ciddi eleştiriler alan Ürdün hükümetinin komşu ülkelerle yeni alternatif projeler denemesinin altındaki en önemli nedenin bu eleştiriler olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: The Arab Weekly

Bu makalenin uzunluğu 155 kelimedir.