İran Cam İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

İran Cam İthalatı Korunma Önlemleri Soruşturması

İran menşeli cam ithalatı için yürürlükte olan korunma önleminin devamı için yerli üreticilerin başvurusu üzerine yeni bir korunma önlemleri soruşturması açılmıştır.

28 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğe göre Soruşturma, 70.04 GTP'li çekme ve üfleme cam ile 70.05 GTP'li float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanları için yürütülecektir.

2015 yılından beri uygulanmakta olan önlemin, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanmayı sağladığı, önleme konu ürünün İran menşeli ithalatında düşüş sağladığı, ancak son dönemde ithalatta artış gerçekleştiği ve İran menşeli ithalat fiyatlarının yurtiçi satış fiyatlarını kırdığı tespitlerine yer verilerek Soruşturma açılış kararı gerekçelendirilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen firma veya sivil toplum örgütlerinin 30 gün içinde soru formunu Bakanlığa ileterek süreci başlatmaları gerekmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 117 kelimedir.