İran Dış Ticaret İçin Alternatif Ödeme Kanalı Oluşturmayı Hedefliyor

İran Dış Ticaret İçin Alternatif Ödeme Kanalı Oluşturmayı Hedefliyor

ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülke için tanıdığı İran petrol yaptırımlarından muafiyet süresinin uzatılmayacağı açıklandı. Atılan bu adımla İran'ın petrol ihracatının tamamen bitirilmesi ve ülkenin ana gelir kaynağından mahrum bırakılması hedefleniyor.

İran ise kendisine karşı alınan bu önlemlerin etkisini hafifletmek için alternatif ödeme kanalları kurulması ve bu yolla ticaretini mümkün olduğunca devam ettirebilmeyi amaçlıyor.

İran Ekonomik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptığı açıklamada özellikle Türkiye, Suriye ve Irakla yapılan ticarete büyük önem atfettiklerini, ilk aşamada bu ülkelerle ödeme işlemlerini sağlayacak alternatifler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Aynı açıklamada, AB ile İran arasındaki ticaret ilişkileri için kurulan INSTEX mekanizmasının hayata geçmesi içinse önemli adımların atıldığı ifade edildi. Türkiye, Suriye ve Irakla oluşturulması öngörülen mekanizmanın INSTEX benzeri bir yapı taşıması bekleniyor.


Kaynak:XinhuaNet

Bu makalenin uzunluğu 114 kelimedir.