İran Granitine ÖEK Soruşturması

İran Granitine ÖEK Soruşturması

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile İran menşeli granit ithalatına Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması başlatıldı.

Halihazırda 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında sınıflandırılan Çin ve Vietnam menşeli granit ithalatına ton başına 174 $ dampinge karşı kesin önlem uygulanıyor.

Söz konusu Soruşturma, İran'dan yapılan granit ithalatının mevcut önlemleri etkisiz kılmak amacıyla yapıldığı iddiasını araştırmak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından re'sen başlatıldı.

İran’dan yapılan ithalatın 2010 yılındaki 636 ton seviyesinden 2016 yılında 18.340 ton seviyesine yükselmesi Soruşturma açılmasının en önemli nedeni olarak görülüyor.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ithalatçı, üretici, ihracatçı, tacir veya sivil toplum kuruluşlarının 37 gün içinde sürece müdahil olması gerekiyor.

Bu makalenin uzunluğu 96 kelimedir.