İran menşeli ayna ithalatı

İran menşeli ayna ithalatı

Trakya Cam Sanayi A.Ş ve Düzce Cam Sanayi A.Ş.’nin başvurusu üzerine İran menşeli çerçevesiz ayna ithalatına karşı uygulamada bulunan korunma önlemini üçüncü defa gözden geçirmek için açılan Korunma Önlemleri Soruşturması tamamlanmıştır.

01/07/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Soruşturma sonucuna göre önlemin 3 yıl daha devam ettirilmesine ve söz konusu ürün için İran’a 2017-2020 dönemi için sırasıyla 2.147, 2.211 ve 2.277 ton kota açılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu üründe %25 oranında ilave gümrük vergisinin uygulamada bulunmasına, İran’dan yapılan ithalatın 2015 ve 2016 yıllarında ciddi şekilde azalma göstermesine, ithalatın yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde bozulmaya sebebiyet vermemesine rağmen önlemin devam ettirilmesinde İran’lı üreticilerin ve diğer ilgili tarafların sürece müdahil olmamalarının büyük etkisi olduğu değerlendirilmektedir.

Bu makalenin uzunluğu 108 kelimedir.