İran Menşeli BOPP Film İthalatına Korunma Önlemi Kapsamında Kota Dağıtımı

İran Menşeli BOPP Film İthalatına Korunma Önlemi Kapsamında Kota Dağıtımı

Bilindiği gibi, 5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kararla İran menşeli  3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan BOPP Film ithaline 3 yıl daha korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda ilk dönem olan 2 Temmuz 2020-1 Temmuz 2021 döneminde ancak 1.412 tonluk bir kotanın ithali mümkün olacak. Sonraki iki dönemde ise bu miktar sırasıyla 1.454 ve 1.498 ton olarak uygulanacak.

Söz konusu kotaların dağıtım usul ve esasları 2 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle ilan edildi.

Buna göre, kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılacak ve bir ithal lisansında verilebilecek miktar 25 tonu aşamayacak. Ayrıca, daha önce ithal lisansı almış olan başvuru sahiplerinin yeni başvurularının karşılanması için önceki alınan lisanstaki miktarın tamamına ait ithalat işlemlerinin sonlanmış olması ve önceki lisans düzenleme tarihinden itibaren 30 gün geçmiş olması gerekecek. 


Bu makalenin uzunluğu 135 kelimedir.