İran Menşeli Düz Cam İthalatına Ek Mali Yükümlülük

İran Menşeli Düz Cam İthalatına Ek Mali Yükümlülük

İran menşeli düz cam ithalatı için yürürlükte olan korunma önleminin devamı için yerli üreticilerin başvurusu üzerine 28 Eylül 2018 tarihinde yeni bir korunma önlemleri soruşturması açılmıştı.

Yürütülen Soruşturma neticesinde söz konusu ürünün İran menşeli olanları için 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

11 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Karar'a göre ek mali yükümlülük ton başına birinci yıl için 48 dolar, ikinci yıl için 46 dolar, üçüncü yıl için ise 44 dolar olarak belirlendi.

Ek mali yükümlülüğe tabi olacak ürünler 70.04 pozisyonunda sınıflandırılan çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş olanlar; 70.05 pozisyonunda sınıflandırılan float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) ve 70.06 pozisyonunda sınıflandırılan 70.03, 70.04 veya 70.05 pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlarıdır.

Önlem bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu makalenin uzunluğu 165 kelimedir.