İran Menşeli Polistiren İthalatına Damping Önlemi Alındı

İran Menşeli Polistiren İthalatına Damping Önlemi Alındı

31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile İran menşeli polistiren ithalatına dampinge karşı kesin önlem alınmasına karar verildi.

Damping Soruşturması 22 Mayıs 2018 tarihinde 3903.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı polistiren ithalatına yönelik olarak başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde hiçbir firmaya istisna tanımaksızın İran'dan yapılan ithalata eşya CIF kıymetinin yüzde 11.3'ü oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Önlem Tebliğin yayımı tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.

Bu makalenin uzunluğu 64 kelimedir.